2023 september - 2023 december 30

Brede welvaart
Toekomstperspectief wonen voor jongeren uit het mbo
2023 oktober 05
Leeuwarden
Water
Toekomst water in Fryslân - terug in de tijd met Bert Looper
2023 oktober 12
De Molkfabryk in Burgum
Brede welvaart

Schetsen perspectief wonen en jongeren

Een werksessie waarin met woningcorporaties, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, visionairs en andere betrokkenen nagedacht wordt over een vitale en levendige woonomgeving voor mbo-jongeren op het Friese platteland.

Meer informatie
Schetsen perspectief wonen en jongeren
2023 oktober 13
De Kanselarij in Leeuwarden
Circulair

Kick-off Eet je gezond

Op vrijdag 13 oktober is de kick -off om met koplopers uit agrid, food en gezondheid samen te zoeken naar een nieuwe taal en verbinding om het onderwerp gezonde voeding niet alleen te agenderen, maar er ook op te acteren.

Meer informatie
Kick-off Eet je gezond
2023 november 07 20.00-21.30 uur
De Kanselarij in Leeuwarden
Water
Toekomst water in Fryslân - ruilverkaveling XL
2023 november 26 18.00-19.00 uur
De Westerkerk in Leeuwarden
Brede welvaart

Hoe houden we het boerenverstand gezond?

In deze speciale Explore the North editie van De Uitkijkers gaan we op zoek naar hoe we het boerenverstand gezond houden. We doen dit aan de hand van filmfragmenten uit de documentaire Boltha Zathe van Hannah Swart die biologisch-dynamische boer Jaring Brunia en antropologe Anne-Goaitske Breteler aanzetten tot een gesprek. 

Meer informatie
Hoe houden we het boerenverstand gezond?
2024 januari 11
Leeuwarden
Water
Toekomst water in Fryslân - over 50 jaar