voor dit seizoen:
26 - 30 oktober 2020
Gratis
Brede welvaart

Week van de Brede Welvaart

Een hele week gaan we ons met elkaar verdiepen in het thema brede welvaart. Waar bestaat het uit en hoe zit het dan in de toekomst? Verder gaan we het hebben over regionale verschillen en betekeniseconomie in relatie tot brede welvaart.

Naast de sprekers die vertellen over wat we kunnen verwachten in de toekomst, is jouw inhoudelijke expertise ook belangrijk. In de interactieve opzet van de Panorama bijeenkomst zetten we onze gezamenlijke kennis in om onze blik op de toekomst te verbreden aan de hand van de Brede Welvaartsmonitor ‘later’ van het CBS.
Deze online bijeenkomsten worden inhoudelijk ondersteund door Campus Fryslân en Provincie Fryslân.

Meer informatie
Week van de Brede Welvaart
27 oktober 2020 13.30 uur

Brede welvaart

Inspiratiesessie 'Wat is brede welvaart'

De start van de Week van de Brede Welvaart is een inspiratiesessie over de vraag wat brede welvaart nou eigenlijk is. Je hoort en leest er steeds meer over. Is brede welvaart hetzelfde als welvaart of welzijn? Wat kan ik er mee binnen mijn vakgebied?

Meer informatie
Inspiratiesessie 'Wat is brede welvaart'
28 oktober 2020 19.30-21uur
Online (gratis)
Brede welvaart

Hoe kan betekeniseconomie bijdragen aan brede welvaart?

Economische groei door bedrijvigheid levert meer welvaart op, maar kan ook schade berokkenen aan natuur en samenleving, hier en elders. We zien nu nieuwe type ondernemingen ontstaan, waarbij winst niet de enige doelstelling is. In deze bijeenkomst gaan we het daarom hebben over de invloed van sociaal ondernemen en betekeniseconomie op  de brede welvaart in de toekomst.

Meer informatie
Hoe kan betekeniseconomie bijdragen aan brede welvaart?
29 oktober 2020 19.30 - 21 uur
Online (gratis)
Brede welvaart

Hoe verschilt de brede welvaart tussen de regio’s in Nederland?

Het klinkt zo mooi: een samenleving waar iedereen even welvarend is. Het algemene beeld is dat de grote steden genieten van duidelijk economische groei, maar bewoners tegen de grenzen aanlopen van betaalbaarheid van woningen, luchtkwaliteit en veiligheid op straat. Op het platteland prijzen mensen zich gelukkig om de rust, ruimte en sociale binding. Maar ook daar zijn er uitdagingen, zoals de toegang tot voorzieningen en de economische vooruitzichten zijn niet altijd even rooskleurig.

Meer informatie
Hoe verschilt de brede welvaart tussen de regio’s in Nederland?
Ons archief:
24 - 26 september 2020
Terschelling website
Brede welvaart

Springtij

Het zijn vreemde, onwerkelijke tijden. De Corona-crisis doet de wereld op haar grondvesten schudden. Hoe gaan we nu verder? Eén ding is zeker, het zal na de crisis een andere wereld zijn. Dit is de kans om een duurzaam systeem te kiezen.

Daarom is het maatschappelijk debat, zoals we dat op Springtij voeren juist nu belangrijk. We laten onze stem horen en zetten samen de toon voor een duurzaam Nederland. De Uitkijkers doen mee in twee inspirerende bijeenkomsten over brede welvaart.

Meer informatie
Springtij
30 juni 2020 16 uur
Online (gratis)
Brede welvaart Circulair Water

Open Huis

Het is tijd voor een feestje! Na 1,5 jaar mooie Panorama 2028 bijeenkomsten te hebben georganiseerd, werd het tijd voor een eigen plek. Tijd voor een eigen thuis. Dat is geworden: De Uitkijkers, platform voor toekomstperspectieven. Op deze nieuwe plek willen we jullie graag welkom heten via  een online Open Huis

Meer informatie
Open Huis
Volledig archief