2023 september 25
Leeuwarden

Toekomst water in Fryslân: aftrap met trainees

Werksessie met trainees en jonge landschapsarchitecten

Op maandag 25 september denkt een groep trainees van het Wetterskip, gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân na over de toekomst van water in Friesland. Met de verschillende landschappen en uitdagingen per grondsoort scherp op het vizier wordt er gewerkt aan een perspectief welke terug komt in een praatplaat.

Deze werksessie is het begin van een reeks bijeenkomsten waarin zowel verleden, heden als toekomst van water in Fryslân voorbij komen. De hele reeks is onderdeel van het Brede Welvaart Lab van provincie Fryslân.


Het Brede Welvaart Lab is in het begin van 2023 opgericht door de provincie Fryslân. Het doel van dit lab is om het brede welvaartsperspectief in de hele provincie te versterken. We werken samen met verschillende partners aan zes experimenten die directe impact hebben op de gemeenschap. Samen met hen denken we na over de toekomst en het welzijn van toekomstige generaties, om te oefenen met het integreren van het brede welvaartsperspectief in ons beleid. We gaan aan de slag met experimenten op het gebied van circulariteit, water, rurale samenleving, democratie en gebiedsgerichte projecten. Hierbij worden diverse beleidsthema’s samengebracht, wat zowel economische als maatschappelijke impact zal hebben.

Deze bijeenkomst is onderdeel van:

Water

Water is de verbindende factor in het Noorden. Het vormt onze geschiedenis en onze toekomst. We beschermen ons niet alleen tegen water, het is ook een bron van genieten en motor tot innovatie.

Activiteiten