2023 juni 16
Biosintrum Oosterwolde
Circulair

Natuurlijk bouwen aan onze toekomst

Lunchlezing met oud-rijksbouwmeester Floris Alkemade

Samen met oud-rijksbouwmeester Floris Alkemade kijken we naar een toekomstperspectief waarin we met nieuwe en lokale materialen bouwen aan een duurzame toekomst. Met ruimte voor ecologie, economie en sociaal culturele waarden. Hier willen we  niet alleen kijken naar wat er moet gebeuren, maar wat willen we dat er gebeurt. En daar is ruimte voor verbeelding nodig.

Meer informatie
Natuurlijk bouwen aan onze toekomst