2023 oktober 05
Leeuwarden
Water
Toekomst water in Fryslân - terug in de tijd met Bert Looper
2023 november 07 20.00-21.30 uur
De Kanselarij in Leeuwarden
Water
Toekomst water in Fryslân - ruilverkaveling XL
2024 januari 11
Leeuwarden
Water
Toekomst water in Fryslân - over 50 jaar