2023 november 21 12.00-13.00 uur
De Kanselarij Leeuwarden

2e Community lunch Brede Welvaart

Samen werken aan een schoon, gezond en gelukkig Fryslân. Vanuit onze passie en gedrevenheid werken we vanuit verschillende disciplines aan een brede welvaart. We tonen moed en daadkracht om hier elk op onze eigen manier een rol in te spelen.

Er gebeurt ontzettend veel in Fryslân met verschillende initiatieven. Dat is een grote plus in onze aanpak. Tegelijk is het soms zoeken wie waar mee bezig is. En ook hoe we het bredewelvaartsdenken echt goed in kunnen vullen. Hoe die integraliteit die hierbij past, gedacht vanuit de Sustainable Development Goals, in de praktijk ingevuld wordt.

Op dinsdag 21 november wordt er vanuit het Brede Welvaart Lab van provincie Fryslân de tweede inloop lunch georganiseerd. Naast het ontmoeten en samen lunchen zijn er twee korte presentaties over het toepassen van het bredewelvaartsdenken. Jelle Grunstra van gemeente Fryske Marren neemt ons mee hoe brede welvaart in hun beleid en processen terug komt. Al is die tweede zeker nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Na Jelle neemt Joyce Walstra van VNO NCW het woord en deelt zij hoe binnen de werkgeversorganisatie brede welvaart steeds meer een gegeven is.

De lunch is voor organisaties, projecten en initiatieven die elk op hun eigen manier actie zijn om Fryslân schoner, gezonder en gelukkiger te maken. Heb jij hier ook een rol in? Kom erbij en eet, praat en ontmoet mee.

  • Dinsdag 21 november 2023
  • Van 12.00-13.00 uur
  • Bij de Kanselarij in Leeuwarden
  • Eigen bijdrage van € 3,00 voor de vega lunch
  • Aanmelden is gewenst

Het Brede Welvaart Lab

Het Brede Welvaart Lab is in het begin van 2023 opgericht door de provincie Fryslân. Het doel van dit lab is om het brede welvaartsperspectief in de hele provincie te versterken. We werken samen met verschillende partners aan zes experimenten die directe impact hebben op de gemeenschap. Samen met hen denken we na over de toekomst en het welzijn van toekomstige generaties, om te oefenen met het integreren van het brede welvaartsperspectief in ons beleid. We gaan aan de slag met experimenten op het gebied van circulariteit, water, rurale samenleving, democratie en gebiedsgerichte projecten. Hierbij worden diverse beleidsthema’s samengebracht, wat zowel economische als maatschappelijke impact zal hebben.

Aanmelden

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Deze bijeenkomst is onderdeel van:

Brede welvaart

De ontwikkeling van onze samenleving kunnen we niet alleen meer omschrijven in economische groei. Brede welvaart moeten we als perspectief een plek geven in ons doen, denken én laten.

Activiteiten