2024 januari 11
Leeuwarden

Toekomst water in Fryslân – over 50 jaar

Op donderdag 11 januari gaat het over de toekomst. We gaan met de uitkomsten van de eerdere sessies de toekomst schetsen. Hoe ziet Fryslân er over 50 jaar uit en welke rol heeft water hierin?

Meer informatie volgt later.


Het Brede Welvaart Lab is in het begin van 2023 opgericht door de provincie Fryslân. Het doel van dit lab is om het brede welvaartsperspectief in de hele provincie te versterken. We werken samen met verschillende partners aan zes experimenten die directe impact hebben op de gemeenschap. Samen met hen denken we na over de toekomst en het welzijn van toekomstige generaties, om te oefenen met het integreren van het brede welvaartsperspectief in ons beleid. We gaan aan de slag met experimenten op het gebied van circulariteit, water, rurale samenleving, democratie en gebiedsgerichte projecten. Hierbij worden diverse beleidsthema’s samengebracht, wat zowel economische als maatschappelijke impact zal hebben.

Deze bijeenkomst is onderdeel van:

Water

Water is de verbindende factor in het Noorden. Het vormt onze geschiedenis en onze toekomst. We beschermen ons niet alleen tegen water, het is ook een bron van genieten en motor tot innovatie.

Activiteiten