3 november 2022 19.30 - 21.00 uur
De Kanselarij, Turfmarkt 11, Leeuwarden.

Als er geen zorg voorhanden is… Dan doen we het toch zelf?

Laat je tijdens deze sessie inspireren en praat mee! We organiseren deze bijeenkomst in samenwerking met VPRO Tegenlicht Meet-Up.

De vergrijzing in Friesland gaat steeds sneller, met inmiddels ongeveer een kwart van de bevolking die 65-plus is. Hiermee komen ook de voorzieningen in dorpen op het Friese platteland onder druk te staan, waardoor er langer en meer gereisd moet worden. Ook voor een doktersbezoek. Wat doet dit met de leefbaarheid van de plek waar je woont? 

En hoe kunnen we in deze tijd van individualisering meer voor elkáár zorgen? De Friese mienskip is namelijk geen holle frase. En zorg hoeft niet perse door professionals te worden gegeven.

Wat zijn de alternatieven voor de ‘georganiseerde’ zorg? Hoe pakken we dat zelf als gemeenschap op?

Programma

Hierover praten we op 3 november met o.a Jesse David Marinus. Hij is als onderzoeker betrokken bij het Fries Sociaal Planbureau en neemt ons mee in de staat van ouder worden en zorg in Friesland. Wat zijn de knelpunten voor goede zorg nu en wat ziet hij vanuit FSP gebeuren?

Vervolgens vertelt Dick de Rijke over Burgerkracht Oudehaske. Met dit burgerinitiatief zorgt hij er samen met dorpsgenoten voor dat de hulpvragen van hun buurtgenoten worden opgelost. Friezen staan bekend om het zorgdragen voor elkaar, maar hoe werkt dat als de lokale voorzieningen verminderen en er steeds meer mensen wegtrekken uit de dorpen? Met verschillende burgerinitiatieven gaan we in gesprek over hun kennis, ervaringen, knelpunten en oplossingen op het terrein van welzijn, zorg en wonen.

In het tweede gedeelte van het programma gaan we het hebben over hoe het anders kan. Hoe zien de dorpen en huizen eruit als we de zorg meenemen in de bouw en realisatie ervan? En hoe kan je samenwerken met gemeenten en coöperaties bij toekomstige bouwinitiatieven?

Daarover vertellen Marco Hormann van Bureau Weusthuis en Partners en Jan Smelik van Nederland Zorgt voor elkaar. Jan is basisarts en houdt zich al 30 jaar bezig met advisering in de zorg. Hij is eigenaar van het bureau Samhealth, dat organisaties inzicht biedt in wat patiënten en zorgverleners werkelijk beweegt. Naast algemeen coördinator van Nederland Zorgt Voor Elkaar is hij oprichter en voorzitter van Coöperatie Austerlitz Zorgt. Deze coöperatie heeft als doel om de oudere inwoners van Austerlitz zo lang en zo zelfstandig mogelijk in het dorp te laten wonen.

Marco Hormann is betrokken bij het opzetten van omvangrijke en complexe projecten en processen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Hij gaat in op de toekomst van zorg en ouderdom en hoe vooral het zorgdragen voor elkaar weer hoger op de agenda komt. Daarbij is belangrijk dat het beleid hierop wordt aangepast.  De inspiratiesessie wordt geleid door Julia Muller, programmamaker, researcher en moderator.

Sprekers en moderator

Jan Smelik is co-founder van lokale zorg initiatieven en van ‘Nederland Zorgt Voor Elkaar’: een netwerk van burgerinitiatieven. Dit netwerk behartigt o.a. de belangen van de aangesloten burgerinitiatieven op landelijk niveau.

Dick de Rijke is één van de initiatiefnemers van Burgerkracht Oudehaske. Als betrokken burgers maken zij zich sterk voor de leefbaarheid in hun dorp. Dit kan zijn op tal van terreinen. Van zorg tot ontspanning en van kosten delen tot gezamenlijke activiteiten organiseren. 

Marco Hormann is senior proces- en programmamanager bij Weusthuis en Partners . Hij is gewend om te werken binnen een politiek bestuurlijke omgeving met gevoel voor de belangen van de private sector. Specifieke ervaring heeft Marco met publiek-private samenwerkingen, retail, demografie en vastgoedopgaven (o.a. in de zorg).

Jesse David Marinus is als onderzoeker betrokken bij het Fries Sociaal Planbureau en houdt zich bezig met vraagstukken rondom de thema’s gezondheid, maatschappij en data. Hij gebruikt hierbij diverse onderzoeksmethoden, zoals participatief onderzoek en toekomstenverkenning. Dit levert inzichten op in actuele veranderingen en kan ingezet worden als advies voor de toekomst.

Julia Muller is programmamaker, researcher en moderator. Ze maakte programma’s voor onder andere Pakhuis de Zwijger, de Rode Hoed, BlueCity 010 en Brainwash Festival. Ze wordt warm van onderwerpen die zich richten op een rechtvaardige(re) wereld of het menselijke vermogen tot verbeelding.

VPRO Tegenlicht

Deze bijeenkomst is een samenwerking met VPRO TEGENLICHT Meet-Up over ‘Samen grijs worden’. Deze uitzending gaat over het toenemende aantal ouderen die zich niet laat wegstoppen in de grote centra aan de rand van de stad. Overal in het land worden kant en klare mantelzorgwoningen in tuinen getakeld als alternatief voor het oude bejaardenhuis en ontstaan alternatieven hoe we beter en langer thuis kunnen wonen.

In Friesland is de vergrijzing zelfs hoger dan gemiddeld in Nederland. In de afgelopen tien jaar is het aandeel 65-plussers toegenomen van 16 procent van de bevolking in 2010 tot 22 procent in 2020.

Als we de zorg ‘zelf willen doen’ hoe zien de toekomstige woonvormen er dan uit en hoe kan technologie er in onze mienskip voor zorgen dat mensen zelfstandig kunnen blijven wonen?

Aanmelden

Naam(Vereist)
Toestemming
Deze bijeenkomst is onderdeel van:

Brede welvaart

De ontwikkeling van onze samenleving kunnen we niet alleen meer omschrijven in economische groei. Brede welvaart moeten we als perspectief een plek geven in ons doen, denken én laten.

Activiteiten