2023 juni 16
Biosintrum Oosterwolde

Natuurlijk bouwen aan onze toekomst

Lunchlezing met oud-rijksbouwmeester Floris Alkemade

Samen met oud-rijksbouwmeester Floris Alkemade kijken we naar een toekomstperspectief waarin we met nieuwe en lokale materialen bouwen aan een duurzame toekomst. Met ruimte voor ecologie, economie en sociaal culturele waarden. Hier willen we  niet alleen kijken naar wat er moet gebeuren, maar wat willen we dat er gebeurt. En daar is ruimte voor verbeelding nodig.

Over Floris Alkemade

In 2021 nam Floris Alkemade na zes jaar afscheid als Rijksbouwmeester van Nederland. Gevraagd en ongevraagd bemoeide hij zich met alles wat met erfgoed, architectuur en bouwen te maken heeft. Niet om te bouwen voor puur economische of esthetische waarde, maar om ontwerpkracht in te zetten voor het oplossen van hedendaagse problemen. Alkemade presenteerde tijdens zijn termijn namens het College van Rijksadviseurs Panorama Nederland, een toekomstperspectief voor de inrichting van Nederland, met als hoofdthema’s water, boerenland, verstedelijking en duurzame energie. 

Na Floris Alkemade komen er drie sprekers met nieuwe perspectieven:

Boer Sjoerd Miedema van oa Akkrumer Goedland  

Hij heeft als eerste boer in Friesland de grondwaterstand in het veenweidegebied De Lytse Deelen verhoogd in ruil voor geld van bedrijven die middels certificaten hun uitstoot afkopen. Ze hebben de soort koeien meebewogen met het veranderende landschap en kijken naar dubbele functies voor CO2-uitstoot.

 

Loraine Westerneng van GreenInclusive

GreenInclusive zet zich in voor de transitie naar een duurzame (bouw)economie. Dit doen ze door producten te ontwikkelen die langdurig CO2 opslaan en door natuurlijke grondstoffen, zoals vezelhennep, te integreren in de landbouwsector.

Eva Pfannes van
design studio Ooze 

Het bureau werkt op verschillende schaalniveaus: van regionale strategieën tot architecturale en onderzoeksopdrachten, waarbij altijd een verfijnd begrip van ecologische processen met technologische expertise en een diep inzicht in sociaal-cultureel gedrag wordt samen gebracht.  

Sjoerd Miedema
Loraine Westerneng
Eva Pfannes

Ben je erbij op vrijdag 16 juni?

Met Floris Alkemade en de drie bovengenoemde sprekers kijken wij naar de  toekomst van bouwen in Fryslân: hoe bouwen we met oog voor landschap, natuur, mens en toekomst in Friesland? En wat zijn de waarden die we hiervoor mee moeten nemen? En hoe zien die nieuwe waardeketens er uit? En wie zijn daarvoor nodig?

Iedereen met ideeën en een open en nieuwsgierige blik is van harte welkom. Of je nu inwoner bent van een dorp of een stad. Of je nu werkzaam bent in de bouw, als boer, in het onderwijs, het bedrijfsleven, de overheid of ergens anders. Of je nu studeert of vrijwilligerswerk doet. Iedereen is welkom! Hieronder kan je je aanmelden.

Datum: vrijdag 16 juni 2023
Tijd: 12.00 – 15.00 uur inclusief vegetarische lunch
Plaats: Biosintrum in Oosterwolde


Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door De Uitkijkers in samenwerking met provincie Fryslân, Arcadia, Vereniging Circulair Friesland, Biosintrum en Innovatiepact Fryslân. 

Deze bijeenkomst is onderdeel van:

Circulair

Voor Noord Nederland is het worden van een circulaire regio een van de belangrijkste opgaves voor de komende jaren. Circulaire ambities rond energie en agro-food zijn daarin ankerpunten.

Activiteiten