2023 september - 2023 december 30

Toekomstperspectief wonen voor jongeren uit het mbo

De toekomst van Brede Welvaart op het platteland

Samen met De Uitkijkers en Firda organiseert provincie Fryslân in het najaar een aantal sessies met diverse groepen, om te komen tot een manifest over het perspectief op wonen – speciaal voor jongeren uit het mbo – in Friesland. 

De meeste jongeren uit het mbo in Friesland willen het liefst in de regio waar zij zijn opgegroeid wonen en bij familie en vrienden. Onderzoekers van het Planbureau Fryslân schrijven: “Ze wisselen niet zo snel van woonplaats voor een baan of opleiding. Ze hebben familie, vrienden en werk in hun omgeving en zien geen reden om te verhuizen. Tenzij ze een partner vinden die ergens anders woont. Ze waarderen de rust en ruimte in Fryslân.”

Bovenstaande tekening is naar idee van Van Hall Larenstein-student Sybren Brouwer vanuit
stichting Lytze Driuwende Eko Skiphuzen
Fryslân

Een betaalbare woning, zowel koop als huur, is voor een starter erg lastig te krijgen. In veel dorpen en steden zijn lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning; vrije sector huurwoningen zijn weinig voorhanden of onbetaalbaar en hetzelfde geldt voor koopwoningen. Ook in de Woondeals die nu worden gesloten tussen Rijk, provincie en gemeenten zijn jongeren geen aandachtsgroep.

Hierdoor blijven Friese jongeren langer dan door hen gewenst bij hun ouders wonen. Dit zorgt voor intergenerationele conflicten en een afname van levensgeluk. Friese jongeren zijn nodig voor een vitaal en dynamisch Friesland. Al deze tendensen hebben hun weerslag op de brede welvaart van Friesland.

Vier sessies met mbo-jongeren en Friese bedrijven:

Brainstormen met studenten

Op dinsdag 26 september hebben we wensen opgehaald voor ideale woningen met jongeren uit het mbo van Firda in Drachten. Studenten van diverse opleidingen sluiten aan zoals techniek, zorg en bouw. Lees hier meer over de uitkomsten.

Vertaling perspectief toekomst

Op donderdag 12 oktober worden de wensen van de jongeren uit het mbo vertaald naar een werkbaar verhaal door aanbieders en visionairs.

Schrijven manifest

Op donderdag 9 november wordt een manifest geschreven door jongeren uit het mbo en aanbieders met het nieuwe perspectief voor Friese gemeenten en woningaanbieders. 

Aanbieden manifest

In december wordt tijdens een nog te bepalen bijeenkomst het manifest aangeboden aan  wethouders wonen van Friese gemeenten.

Bijeenkomst 12 oktober 2023

Op donderdag 12 oktober 2023 is er een sessie waar aanbieders en visionairs voor uitgenodigd zijn. Dit zijn woningcorporaties, bouwbedrijven, projectontwikkelaars en visionairs. De vraag is om actief mee te denken over een vitale en levendige woonomgeving voor mbo-jongeren op het Friese platteland.

De uitkomst van de projectochtend in september, met alle studenten van Firda, is het vertrekpunt van deze sessie.

De uitnodiging is verstuurd. Heb je geen uitnodiging ontvangen, pas je wel in deze groep en wil je graag meedenken? Meld je dan hieronder aan.  

Datum: donderdag 12 oktober 2023
Tijd: 14.30 – 17.00 uur
Plaats: de Molkfabryk in Burgum


Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door De Uitkijkers in samenwerking met provincie Fryslân en Firda. 

Deze bijeenkomst is onderdeel van:

Brede welvaart

De ontwikkeling van onze samenleving kunnen we niet alleen meer omschrijven in economische groei. Brede welvaart moeten we als perspectief een plek geven in ons doen, denken én laten.

Activiteiten