26 - 30 oktober 2020
Gratis

Week van de Brede Welvaart

Een hele week gaan we ons met elkaar verdiepen in het thema brede welvaart. Waar bestaat het uit en hoe zit het dan in de toekomst? Verder gaan we het hebben over regionale verschillen en betekeniseconomie in relatie tot brede welvaart.
Deze online bijeenkomsten worden inhoudelijk ondersteund door Campus Fryslân en Provincie Fryslân.

Waar hebben we het over gehad

“Hoe kan betekeniseconomie bijdragen aan brede welvaart?”
Download hier de A3 print versie
Tekening Janneke Stuive – De Uitkijkers

Hoe verschilt de brede welvaart tussen de regio’s in Nederland?”
Download hier de A3 print versie
Tekening Janneke Stuive – De Uitkijkers

Naast de sprekers die vertellen over wat we kunnen verwachten in de toekomst, is jouw inhoudelijke expertise ook belangrijk. In de interactieve opzet van de Panorama bijeenkomst zetten we onze gezamenlijke kennis in om onze blik op de toekomst te verbreden aan de hand van de Brede Welvaartsmonitor ‘later’ van het CBS.

Soft space: praten van uit de inhoud

In de Panorama bijeenkomsten van de Uitkijkers creëren we een soft space. Hierbij laten de deelnemers hun professie even los en praten met elkaar vanuit de inhoud. We benaderen de onderwerpen van alle kanten om tot een integraal toekomstperspectief te komen. Lees meer over de methode soft space.

Passie voor brede welvaart

Wat betekent brede welvaart voor jou? We hebben het een aantal Uitkijkers gevraagd. Dit is wat ze zeggen over hun passie.

De bijeenkomsten zullen online plaatsvinden in verband met de RIVM richtlijnen.

29 oktober 2020 19.30 - 21 uur
Online (gratis) Brede welvaart

Hoe verschilt de brede welvaart tussen de regio’s in Nederland?

Het klinkt zo mooi: een samenleving waar iedereen even welvarend is. Het algemene beeld is dat de grote steden genieten van duidelijk economische groei, maar bewoners tegen de grenzen aanlopen van betaalbaarheid van woningen, luchtkwaliteit en veiligheid op straat. Op het platteland prijzen mensen zich gelukkig om de rust, ruimte en sociale binding. Maar ook daar zijn er uitdagingen, zoals de toegang tot voorzieningen en de economische vooruitzichten zijn niet altijd even rooskleurig.

Terug kijken

Sprekers: Floor Milikowski en Bettina Bock
Moderator: Frans Scheepens
Meer informatie
Hoe verschilt de brede welvaart tussen de regio’s in Nederland?
28 oktober 2020 19.30-21uur
Online (gratis) Brede welvaart

Hoe kan betekeniseconomie bijdragen aan brede welvaart?

Economische groei door bedrijvigheid levert meer welvaart op, maar kan ook schade berokkenen aan natuur en samenleving, hier en elders. We zien nu nieuwe type ondernemingen ontstaan, waarbij winst niet de enige doelstelling is. In deze bijeenkomst gaan we het daarom hebben over de invloed van sociaal ondernemen en betekeniseconomie op  de brede welvaart in de toekomst.

Terug kijken

Sprekers: Kees Klomp en Emma Folmer
Moderator: Janneke Stuive
Meer informatie
Hoe kan betekeniseconomie bijdragen aan brede welvaart?
27 oktober 2020 13.30 uur
Brede welvaart

Inspiratiesessie 'Wat is brede welvaart'

De start van de Week van de Brede Welvaart is een inspiratiesessie over de vraag wat brede welvaart nou eigenlijk is. Je hoort en leest er steeds meer over. Is brede welvaart hetzelfde als welvaart of welzijn? Wat kan ik er mee binnen mijn vakgebied?

Meer informatie
Inspiratiesessie 'Wat is brede welvaart'
Deze bijeenkomst is onderdeel van:

Brede welvaart

De ontwikkeling van onze samenleving kunnen we niet alleen meer omschrijven in economische groei. Brede welvaart moeten we als perspectief een plek geven in ons doen, denken én laten.

Activiteiten