De nationale klimaatopgave 100 jaar voorwaarts

Een Panorama-webinar van De Uitkijkers samen met Wetterskip Fryslân.

Dit jaar bestaat het Woudagemaal 100 jaar. Een historische gebeurtenis. Maar hoe staat dat in het teken van 100 jaar toekomst? Onderzoekers van de Wageningen Universiteit maakten een scenario voor Nederland in 2120.

Onderzoeker Martin Baptist gaat ons hierover bijpraten. Daarnaast gaat Karel Veeneman (Wetterskip Fryslân) in op de klimaatopgave in Fryslân en verdiept landschapsarchitect Peter de Ruyter de ruimtelijke opgave voor specifiek het Friese veenweide gebied.

Het programma

 • Welkom door onze moderator Klaas Sietse Spoelstra
  Klaas Sietse zal de context en achtergrond van De Uitkijkers schetsen.

 • Presentatie door Martin Baptist  (WUR)
  Martin neemt ons mee in het nationaal perspectief op Nederland in 2120.

 • Presentatie door Karel Veeneman (Wetterskip Fryslân) 
  Karel neemt ons mee in de klimaatadaptatie in Fryslân.

 • Presentatie door Peter de Ruyter (landschapsarchitect en auteur ‘Vloeiend landschap’) 
  Peter neemt ons mee in wat dit betekent voor de veenweide opgave. Gericht op een gebiedsgerichte integrale aanpak en wat de rol van water daarbinnen is. Daarnaast neemt hij ons mee in de agendering van de ‘knellende thema’s’ die samenhangen met de klimaatopgave.

 • Q & A door Klaas Sietse Spoelstra 

Bekijk hier de replay van het Panorama-webinar
Gepubliceerd op: 27 mei 2020