Kunnen we met de dubbele vergrijzing straks nog op zorg rekenen?

Op 3 november zochten we het uit in de inspiratiesessie ‘Als er geen zorg voorhanden is… dan doen we het toch lekker zelf? Hoe moeten onze dorpen en woningen er in de toekomst uitzien, als we de zorg meenemen in realisatie ervan? En is zelf zorg organiseren haalbaar?

Sprekers Jesse David Marinus van het Fries Sociaal Planbureau, Asa Scholma van het Makerscollectief, Jan Smelik van Nederland Zorgt voor Elkaar en adviseur ruimtelijke ontwikkeling Marco Hormann informeerden en inspireerden. De Uitkijkers organiseerde de sessie binnen het thema zorg & samenleving in samenwerking met VPRO Tegenlicht Meet Up, die hetzelfde thema in de documentaire ‘Samen grijs worden’ belicht.

De sleutel ligt in het dorp, de buurt en de wijk. Ga het samen oplossen.
– Jan Smelik – (Austerlitz Zorgt en Nederland Zorgt Voor Elkaar)

Gevraagd naar het grootste probleem dat Marinus als onderzoeker ziet, laat hij weten dat ouderen in de overgang van verzorgingsstaat via de participatiesamenleving naar de doe-democratie in de knel kunnen raken. ,,De zelfredzaamheid die gevraagd wordt betekent dat de informele sociale netwerken nog belangrijker zijn. Maar wat gebeurt er als de rek uit dat informele netwerk van familie, vrienden en buren is? Als iemand bijvoorbeeld geen zoon of dochter in de buurt heeft die langs komt om te koken?”

Het ‘geheim’ is het inzetten van de zogenaamde Zilveren Generatie (redelijk vitale ouderen tussen de 65-80 jaar)“, aldus Jan Smelik van Austerlitz Zorgt en Nederland Zorgt Voor Elkaar. Zij helpen nog oudere dorpsgenoten door hen bijvoorbeeld ergens naartoe te rijden, boodschappen te doen en samen te eten. “Tien procent van de 2200 inwoners doet mee, aan mensen hebben we absoluut geen gebrek. Je moet het alleen organiseren.”

Spreker Marco Hormann van Bureau Weusthuis en Partners gaat in op de vraag hoe zorgdragen voor elkaar binnen nieuwe woonconcepten mogelijk is, zoals in het concept ‘Wonen met een plus’ dat onder andere in het Groningse Loppersum is gerealiseerd. ,,Het is wonen voor kwetsbare mensen, waar ze kunnen ontmoeten, maar ook ondersteuning, diensten en zorg waar nodig.” Inwoners en maatschappelijke organisaties dachten mee over de invulling. Zulke woningen zijn betaalbaar voor de kleine beurs en het concept is schaalbaar, betoogt Hormann. ,,En moeten dat ook zijn voor de toekomst.”

Jan Smelik adviseert ouderen intussen vooral zelf eigenaarschap te nemen. ,,De sleutel ligt in het dorp, de buurt en de wijk. Ga het samen oplossen. Wacht niet op de overheid, want dat duurt te lang.” 

De komende tijd gaan we verder op verkenning binnen het thema zorg & samenleving. Met als doel een samenleving waarin iedereen mee kan doen! Denk, inspireer en praat je mee?

Lees hieronder meer:

  • het volledige verslag van de avond
  • een artikel in de Leeuwarder Courant van 4 november 2022
  • commentaar van Sander Warmerdam (hoofdredacteur LC) van 5 november 2022Gepubliceerd op: 11 november 2022