Hoe kan betekeniseconomie bijdragen aan brede welvaart?

Economische groei door bedrijvigheid levert meer welvaart op, maar kan ook schade berokkenen aan natuur en samenleving, hier en elders. We zien nu nieuwe type ondernemingen ontstaan, waarbij winst niet de enige doelstelling is. In deze bijeenkomst gaan we het daarom hebben over de invloed van sociaal ondernemen en betekeniseconomie op  de brede welvaart in de toekomst.

Terug kijken

Sprekers: Kees Klomp en Emma Folmer
Moderator: Janneke Stuive

Hoe kan betekeniseconomie bijdragen aan maatschappelijke oplossingen? Je kunt daarbij denken aan het produceren van goederen en diensten zonder schade voor het milieu. Maar ook aan sociaal ondernemerschap in de vorm van kansen bieden aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt of een directe bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven in buurten en gemeenschappen.

Deze bijeenkomst wordt inhoudelijk ondersteund door Campus Fryslân.

Programma

Deelnemers hebben een actieve rol binnen het programma. De twee sprekers schetsen mogelijkheden van duurzaam ondernemen voor de toekomst. Wat weten we nu al over de ontwikkeling van de bevolking, hoe ziet de brede welvaart er uit als we niets doen? Aan de hand van een canvas inventariseren de deelnemers de kansen en bedreigingen voor een economie gebaseerd op duurzaamheid en betekenisgeving.

Voor een brede blik op de toekomst van (niet)duurzaam ondernemen bekijken we deze met behulp van de Brede Welvaartsmonitor met de indicatoren economisch, natuurlijk, sociaal en menselijk kapitaal. Bij de afronding maken we de genoemde toekomstperspectieven invoelbaar door te kijken wat het voor de verschillende mensen in de maatschappij betekent.

Sprekers

Dr. Emma Folmer  
Assistant professor sustainable entrepreneurship, Campus Fryslân.
Duurzaam ondernemers benaderen sociale vraagstukken met innovatief denken, maatwerk en adaptief vermogen; als het probleem of de vraag verandert, veranderen zij mee. En juist daarom is het belangrijk om beter zicht te krijgen op hoe deze ondernemers te werk gaan en welke ondersteuning ze daarbij kunnen gebruiken.

Dr. Emma Folmer

Kees Klomp
Lector betekeniseconomie, auteur van de boeken “Handboek betekenisvol ondernemen” en “Pioniers van de welvaart “.
Hij is  een hartstochtelijk voorvechter van de Betekeniseconomie en maatschappelijk betekenisvol ondernemen in Nederland. In de loop der jaren heeft hij een enorme hoeveelheid ondernemers geholpen met het (uit)bouwen van hun betekenisvolle bedrijven; dit zowel in de hoedanigheid als adviseur als in de hoedanigheid als mentor.

Kees KlompGepubliceerd op: 25 september 2020