Groenlunch

Webinar georganiseerd door de Friese Milieu Federatie en De Uitkijkers.

Brengt het coronavirus een duurzame samenleving dichterbij?

Medeorganisatoren van de Vonketon vertellen over de vernieuwende werkwijze van deze online brainstorm en de resultaten. Er zal nader ingegaan worden op een bijzondere concept: de Blue zone. Dit zijn gebieden in de wereld waar relatief veel mensen in goede gezondheid honderd jaar en ouder worden. Wat leren we hiervan en hoe kunnen we deze principes gebruiken in onze wijze van leven.

Nu de coronamaatregelen enigszins versoepeld worden is het tijd om na te gaan denken over wat de crisis betekent voor onze samenleving. Gaan we weer terug naar de wereld van voor het corona tijdperk of maken we stappen naar een echt duurzame samenleving. Welke effecten van de Covid-19 crisis willen we behouden en versterken? Zou deze crisis ook tot blijvende milieuwinst kunnen leiden?

Een groep ondernemers, wetenschappers, creatievelingen, onderwijsmakers, studenten en beleidsmakers hebben zich over dit vraagstuk gebogen. Dit hebben ze de “Vonketon” genoemd.  Het doel van de Vonketon is om nieuwe uitdagingen en innovaties die in de crisis ontstaan zijn (en nog ontstaan) te plaatsen in een toekomstperspectief, een panorama. Daarmee willen ze de economie en onze maatschappij helpen te herstellen zodat de regio zo eerlijk, duurzaam en circulair mogelijk wordt.

Sprekers

  • Klaas Sietse Spoelstra De Uitkijkers | Nijsicht
  • Janneke Stuive -Stelpstra De Uitkijkers | IPF
  • Daan Bultje HANNN

Bekijk de replay van de livestream
Gepubliceerd op: 13 juni 2020