Over De Uitkijkers

De Uitkijkers is een platform waar we de dialoog aangaan over maatschappelijk relevante thema’s binnen drie programmalijnen: 

Deze dialogen gaan altijd over urgenties die te groot zijn om in één keer op te lossen en vaak politiek zijn vastgelopen. Bij De Uitkijkers behandelen we ze dan ook in een zogenaamde Soft-Space omgeving. Een neutrale plek buiten de politiek, waarin we vanuit de inhoud met elkaar praten. We kijken hierbij naar de lange termijn en kiezen er bewust voor om de dialoog aan te gaan met alle belanghebbenden, maar zonder status, functies en eigenbelang. 

Op deze manier kunnen we vanuit de inhoud kijken naar de toekomst en dat vertalen naar wat we nú zouden moeten doen. Zo krijgen we de dingen die eerst onmogelijk leken weer in beweging. Een gezamenlijk perspectief waar we in de regio aan willen werken. De toekomstplannen die hieruit voortvloeien rekenen we door en presenteren we aan provincie en gemeenten. 

De Uitkijkers heeft als doel om in Noord Nederland samen te werken aan een duurzame toekomst, waardoor volgende generaties hier goed kunnen werken, wonen en leven.

Het ontstaan van De Uitkijkers

Het platform De Uitkijkers is gegroeid vanuit meerdere dialoogprogramma’s in Friesland. Tijdens Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad 2018 was Places of Hope de plek waar mensen met elkaar in dialoog gingen over wonen en werken in de toekomst.

Als kennisprogramma van LF2028, de opvolger van Culturele Hoofdstad, kwam in het voorjaar 2019 Panorama Nederland naar Leeuwarden. Het fysieke panorama visualiseert de toekomstvisie van de Rijksadviseurs.

In het najaar 2019 zijn de Panorama 2028 bijeenkomsten voor toekomstperspectieven gestart. Met de SDG’s als kader kijken we naar de opgaven van onze Blue Delta in een open dialoog, genaamd de soft space methode.

Het platform De Uitkijkers is daarmee innoverend in maatschappelijke research voor rurale vraagstukken.

Samenwerking met partners

Voor de bijeenkomsten van De Uitkijkers werken we samen met: De Rijksbouwmeester, De Nieuwe Kanselarij, IPF Fryslân, gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân, LF2028, Pakhuis de Zwijger, Ministerie van BZK, SDG Netwurk Fryslân, Kening fan ‘e Greide, Circulair Friesland, Friese Milieu Federatie, RUG, WUR, International Food week, Fries Sociaal Planbureau, Keunstwurk, ’t Erfskip, Iepen Up, Wetsus, VFG, Campus Fryslân.