Hoe verschilt de brede welvaart tussen de regio’s in Nederland?

Het klinkt zo mooi: een samenleving waar iedereen even welvarend is. Het algemene beeld is dat de grote steden genieten van duidelijk economische groei, maar bewoners tegen de grenzen aanlopen van betaalbaarheid van woningen, luchtkwaliteit en veiligheid op straat. Op het platteland prijzen mensen zich gelukkig om de rust, ruimte en sociale binding. Maar ook daar zijn er uitdagingen, zoals de toegang tot voorzieningen en de economische vooruitzichten zijn niet altijd even rooskleurig.

Terug kijken

Sprekers: Floor Milikowski en Bettina Bock
Moderator: Frans Scheepens

Als je de regio’s in Nederland met elkaar vergelijkt, blijken er duidelijke verschillen. Hoe verdeelt de brede welvaart zich over de regio’s van Nederland? Welke sterktes en zwaktes kent een streek? En wat voor een bestuurlijke en maatschappelijke uitdagingen brengt dat met zich mee? Met de kennis over de regionale verschillen gaan we kijken wat dat betekent voor brede welvaart in de toekomst.

Deze bijeenkomst wordt inhoudelijk ondersteund door Campus Fryslân.

Programma

Deelnemers hebben een actieve rol binnen het programma. De twee sprekers schetsen de regionale verschillen vanuit verschillende invalshoeken. Wat weten we nu al over de ontwikkeling van de bevolking, hoe ziet de brede welvaart er uit als we niets doen? Aan de hand van een canvas inventariseren de deelnemers de kansen en bedreigingen voor brede welvaart in de regio’s.

De Brede Welvaartsmonitor met de indicatoren economisch, natuurlijk, sociaal en menselijk kapitaal gebruiken we in de bijeenkomst onze blik op de toekomst te verbreden. Door te kijken wat de toekomstperspectieven voor de verschillende mensen in de maatschappij betekent, wordt het echt invoelbaar.

Sprekers

Prof. dr. ir. Bettina B. Bock
Bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is zij persoonlijk hoogleraar aan de Wageningen Universiteit, waar ze zich richt op vraagstukken rondom inclusieve plattelandsontwikkeling in tijden van verstedelijking.

Prof. dr. ir. Bettina B. Bock

Floor Milikowski
Journalist en sociaal geograaf en publiceert veel in De Groene Amsterdammer. Onlangs verscheen haar boek ‘Een klein land met verre uithoeken’ over de toenemende verschillen tussen kansarme en kansrijke regio’s in Nederland. In 2018 verscheen haar boek ‘Van wie is de stad’ over het snel veranderende Amsterdam

Floor MilikowskiGepubliceerd op: 25 september 2020