Waarom we dit doen

Platform als maatschappelijke research

Het platform De Uitkijkers is gegroeid vanuit meerdere dialoogprogramma’s in Friesland. Tijdens Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad 2018 was Places of Hope de plek waar mensen met elkaar in dialoog gingen over wonen en werken in de toekomst.

Als kennisprogramma van LF2028, de opvolger van Culturele Hoofdstad, kwam in het voorjaar 2019 Panorama Nederland naar Leeuwarden. Het fysieke panorama visualiseert de toekomstvisie van de Rijksadviseurs. Het dialoogprogramma werd geopend door de Rijksbouwmeester Floris Alkemade.

In het najaar 2019 zijn de Panorama 2028 bijeenkomsten voor toekomstperspectieven gestart. Met de SDG’s als kader kijken we naar de opgaven van onze Blue Delta in een open dialoog, genaamd de soft space methode. Het platform De Uitkijkers is daarmee innoverend in maatschappelijke research voor rurale vraagstukken.

Samenwerking met partners

Voor Panorama 2028 bijeenkomsten hebben we samen gewerkt met: De Rijksbouwmeester, De Nieuwe Kanselarij, IPF Fryslân, gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân, LF2028, Pakhuis de Zwijger, Ministerie van BZK, SDG Netwurk Fryslân, Kening fan ‘e Greide, Circulair Friesland, Friese Milieu Federatie, RUG, WUR, International Food week, Fries Sociaal Planbureau, Keunstwurk, ’t Erfskip, Iepen Up, Wetsus, VFG, Campus Fryslân.