Week van de Brede Welvaart

Een hele week gaan we ons met elkaar verdiepen in het thema brede welvaart. Waar bestaat het uit en hoe zit het dan in de toekomst? Verder gaan we het hebben over regionale verschillen en betekeniseconomie in relatie tot brede welvaart.
Deze online bijeenkomsten worden inhoudelijk ondersteund door Campus Fryslân en Provincie Fryslân.

Waar hebben we het over gehad

“Hoe kan betekeniseconomie bijdragen aan brede welvaart?”
Download hier de A3 print versie
Tekening Janneke Stuive – De Uitkijkers

Hoe verschilt de brede welvaart tussen de regio’s in Nederland?”
Download hier de A3 print versie
Tekening Janneke Stuive – De Uitkijkers

Naast de sprekers die vertellen over wat we kunnen verwachten in de toekomst, is jouw inhoudelijke expertise ook belangrijk. In de interactieve opzet van de Panorama bijeenkomst zetten we onze gezamenlijke kennis in om onze blik op de toekomst te verbreden aan de hand van de Brede Welvaartsmonitor ‘later’ van het CBS.

Soft space: praten van uit de inhoud

In de Panorama bijeenkomsten van de Uitkijkers creëren we een soft space. Hierbij laten de deelnemers hun professie even los en praten met elkaar vanuit de inhoud. We benaderen de onderwerpen van alle kanten om tot een integraal toekomstperspectief te komen. Lees meer over de methode soft space.

Passie voor brede welvaart

Wat betekent brede welvaart voor jou? We hebben het een aantal Uitkijkers gevraagd. Dit is wat ze zeggen over hun passie.

De bijeenkomsten zullen online plaatsvinden in verband met de RIVM richtlijnen.
Gepubliceerd op: 01 juli 2020