Inspiratiesessie ‘Wat is brede welvaart’

De start van de Week van de Brede Welvaart is een inspiratiesessie over de vraag wat brede welvaart nou eigenlijk is. Je hoort en leest er steeds meer over. Is brede welvaart hetzelfde als welvaart of welzijn? Wat kan ik er mee binnen mijn vakgebied?

Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft een definitie vastgesteld en de Brede Welvaartmonitor ontwikkeld. Veel organisaties zijn bezig met het implementeren van Brede Welvaart in beleid danwel uitvoering of het verzamelen van kennis er over. Hoe mooi is het om gezamenlijk, vanuit de inhoud en zonder belangen, met én van elkaar te leren over het thema brede welvaart.

Bij het organiseren van deze inspiratiesessie heeft platform De Uitkijkers inhoudelijke ondersteuning ontvangen van de provincie Fryslân en het CBS. Deelname is op uitnodiging.
Gepubliceerd op: 09 september 2020