Populaire zoektermen

Brede Welvaart Circulariteit Verbonden gemeenschappen Water

Start-symposium Sociale Veiligheid en Inclusie voor alle Friese werkgevers

20 juni 2024 - 15:00 - 17:30
De Kanselarij, Turfmarkt 11, 8911 KS Leeuwarden
Header afbeelding

Op 20 juni organiseert de Regenboogalliantie het symposium Sociaal Veilig Fryslân. Alle Friese werkgevers worden uitgenodigd om mee te denken en mee te praten over dit belangrijke onderwerp. Nog teveel Friezen voelen zich namelijk niet sociaal veilig op hun werk, terwijl dat juist de plek is waar je jezelf wilt ontwikkelen zoals je bent. Alleen dan zijn we echt het beste lan fan d’ierde.

Voor werkgevers is het essentieel een sociale veilige werkplek te bieden, omdat alleen dan talent kan ontplooien en er hechte teams ontstaan. Voor werknemers is het essentieel om zich erkend, gezien en gehoord te voelen. Een gezamenlijk doel is het realiseren dat ieder bedrijf en iedere organisatie in Fryslân een plek is waar respect voor diversiteit is en ieder mens uniek kan zijn.

De Regenboogalliantie is een groep vrijwilligers en organisaties die is ontstaan nadat de Provinciale Staten hebben besloten om geen geld uit te geven aan Fries regenboogbeleid. Dit betekent niet dat er ineens geen grote verantwoordelijkheden meer zijn, integendeel. De alliantie pakt de handschoen op om van onderop het inclusiebeleid vorm te geven.

Alle Friese werkgevers zijn van harte welkom om 20 juni meer kennis te krijgen en ervaringen of vraagstukken te delen. Het wordt een mooi verbindend en inspirerend symposium, wees welkom! In Fryslân doen we het zelf en samen.

Wat: Start-Symposium Sociale Veiligheid en Inclusie op de werkvloer
Voor wie: Alle Fryske Werkgevers
Waarom: Voor een eerste stap richting een veilige en inclusieve (werk)- omgeving    
Wanneer: 20 juni 15:00-17:30
Waar: De Kanselarij, Turfmarkt 11, 8911 KS Leeuwarden

Het programma:
15:00 – 15:10 Inloop
15:10 – 15:30 Panelgesprek over sociale veiligheid
15:30 – 15:50 Persoonlijke verhalen
15:50 – 16:35 Doen wat werkt, Wiebren Jansen onderzoeker NHL Stenden
16:35 – 17:00 Wat is er nodig, wat kun je doen?
17:00 – 17:30 Borrel

Aanmelden kan tot en met 17 juni via frieslandregenboogalliantie@gmail.com

Terug naar de activiteiten

© De Uitkijkers | Alle rechten gereserveerd