Populaire zoektermen

Brede Welvaart Circulariteit Verbonden gemeenschappen Water
header img

De Uitkijkers

Op de wereld en op ons in ’t heitelân komen veel veranderingen af. We leven in een tijd van grote transities. Een tijd waarin de omvang en complexiteit van maatschappelijke vraagstukken groeien. We struikelen van de ene in de andere crisis. Van de vluchtelingencrisis naar de klimaat- en energiecrisis. Van de stikstof- en watercrisis naar identiteits- en zorgcrisis. De polarisatie in de samenleving neemt toe. Armoede en schuldproblematiek stapelen zich op en kansenongelijkheid groeit.

Er wordt van ons als samenleving gevraagd door al deze transities heen te navigeren met diverse perspectieven op zak hoe daarmee om te gaan. Uiteindelijk wil iedereen een leefbare en verbonden samenleving: een schoon, gezond en gelukkig Fryslân. Dat begint met elkaar te leren kennen: naar elkaars verhalen en dromen te luisteren en nieuwsgierig te zijn naar het wat als…

Wat als we de wereld opnieuw vormgeven, welke keuzes maken we dan voor 2050 en hoe helpt dit lange-termijn-denken bij het maken van beslissingen in het hier en nu?

Onze Friese

Blue Delta

Ons Friese landschap. Onze Blue Delta. De drager van verhalen van het verleden, het heden en de toekomst. In dit gebied, deels Werelderfgoed, is water – zoet en zout – van oudsher de verbindende factor. Het zorgt voor leven, verbinding en groei. Als blauwe levensader staat het symbool voor ons streven naar een duurzame, circulaire regio. Omdat wij willen dat komende generaties hier een goed bestaan kunnen opbouwen, zetten we de belangrijkste lijnen uit voor de toekomst.

Meer over onze blue delta

Gesprekken & Verbeeldingskracht

Onze dialoog-programma’s spreken de verbeelding aan en hebben zowel binnen de leef- als systeemwereld impact. Samen verbeelden we ons een route naar de brede welvaart van onze Blue Delta, in het bijzonder voor generaties die gaan komen. Het zijn open en uitnodigende bijeenkomsten die een brede groep mensen in staat stelt om aan dit gesprek over een gezamenlijke toekomst deel te nemen. Alleen wanneer we in staat zijn een stip op de horizon te zetten in ruimte en tijd kunnen we met elkaar handelingsperspectief creëren. We gebruiken hiervoor de softspace aanpak, waarbij niet de directe belangen maar de inhoud centraal staat.

Ons team

Met een bevlogen team werken we aan De Uitkijkers, onder de paraplu van Innovatiepact Fryslân. We hebben een vast kernteam aangevuld met wisselende programmamakers. We zijn meestal te vinden in de Kanselarij in Leeuwarden.

Janneke Stuive – Stelpstra

Programmaleider

SDG
3
Mail mij LinkedIn

Karina Pool

Communicatieadviseur

SDG
4 6 10
Mail mij LinkedIn

Aron Weidenaar

Fotografie en communicatie

SDG
6 9
Mail mij LinkedIn

Marise Bos

Producent

SDG
3 10
Mail mij LinkedIn

Robbert Bovee

Porgrammamaker

SDG
11
Mail mij LinkedIn

Marijke Roskam

Programmamaker

SDG
3 4
Mail mij LinkedIn

Partners

De Uitkijkers werken onder de paraplu van Innovatiepact Fryslân in opdracht van provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden en Wetterskip Fryslân. De invulling en totstandkoming van onze agenda is in nauwe samenwerking met Arcadia.

© De Uitkijkers | Alle rechten gereserveerd