Populaire zoektermen

Brede Welvaart Circulariteit Verbonden gemeenschappen Water
header img

Brede welvaart

{Brede welvaart – Planbureau voor de Leefomgeving}
Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. Naast materiële welvaart gaat het ook om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid. Bovendien betreft het niet alleen de kwaliteit van leven in het ‘hier en nu’, maar ook de effecten van onze manier van leven op het welzijn van mensen ‘elders’ (buiten de regio) en ‘later’ (toekomstige generaties).

© De Uitkijkers | Alle rechten gereserveerd