Populaire zoektermen

Brede Welvaart Circulariteit Verbonden gemeenschappen Water

In gesprek met Klaas Sietse Spoelstra

Gepubliceerd op:

In gesprek met Klaas Sietse Spoelstra over brede welvaart.

Klaas Sietse is strategisch adviseur transitie en verandering bij het bureau Nij Sicht en is initiatiefnemer van De Uitkijkers en het landelijk Ministerie van de Toekomst.

‘De monitor brede welvaart is een meetinstrument waar we de brede welvaart tot op gemeentelijk niveau kunnen monitoren. Deze wordt landelijk ontwikkeld door het CBS en provinciaal of gemeentelijk toegesneden door de planbureau’s (b.v. Fries Planbureau).’

 

Hoe passen de Sustainable Development Goals hier in?
‘Internationaal wordt in het verlengde van die brede welvaart invalshoeken ook doelen gepresenteerd. De zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG’s). Waar vrijwel alle landen in de wereld doelen hebben geformuleerd voor een volhoudbare wereld. Doelen rond b.v. klimaat, onderwijs of het tegengaan van armoede. Via de Brede Welvaart monitor kunnen we onze bijdrage aan die doelen monitoren en van mogelijke actie voorzien.’

Hoi Klaas Sietse, fijn dat je even de tijd neemt om ons mee te nemen in het begrip brede welvaart.

Wat is brede welvaart volgens jou?
‘Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven hier en nu en de mate waarin deze al dan niet ten koste gaat van die van latere generaties en/of van mensen elders in de wereld. Het gaat inhoudelijk om de waarden die we voor onze samenleving van belang achten. Ten eerste welzijn (sociaal-culturele waarden), ten tweede welvaart (economische waarden) en tot slot het duurzame kader waarbinnen we die welvaart en dat welzijn kunnen ontwikkelen. De ecologische waarden’, legt Klaas Sietse uit.

‘De monitor brede welvaart is een meetinstrument waar we de brede welvaart tot op gemeentelijk niveau kunnen monitoren. Deze wordt landelijk ontwikkeld door het CBS en provinciaal of gemeentelijk toegesneden door de planbureau’s (b.v. Fries Planbureau).’

Hoe passen de Sustainable Development Goals hier in?
‘Internationaal wordt in het verlengde van die brede welvaart invalshoeken ook doelen gepresenteerd. De zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG’s). Waar vrijwel alle landen in de wereld doelen hebben geformuleerd voor een volhoudbare wereld. Doelen rond b.v. klimaat, onderwijs of het tegengaan van armoede. Via de Brede Welvaart monitor kunnen we onze bijdrage aan die doelen monitoren en van mogelijke actie voorzien.’

Wanneer is er sprake van een brede welvaart in de regio? 
‘Daar is geen enkel antwoord op te geven. Dat is maar net welke brede welvaart je nastreeft en beoogd. Het brede welvaart kompas is daarbij een hulpmiddel. Binnen dat kompas kun je specifieke regionale kernpunten benoemen die je als essentieel onderdeel van de brede welvaart opgave van jou regio ziet (in Fryslân bijvoorbeeld het worden van een circulaire regio of het hebben van de Friese taal).’

‘Op www.bluedelta.world hebben we onze overkoepelende strategie proberen te formuleren. Ons overkoepelende missie is dus de realisatie van brede welvaart en die is gebouwd op een drietal submissies: ‘Inspired by water’, ‘Become circular’ en ‘Explore the rural society’. Op deze drie thema’s programmeert De Uitkijkers via o.a. dialoog, werkateliers, etc.’

 

Wat kunnen de volgers van De Uitkijkers verwachten in relatie de brede welvaart? 
‘Dat ze bij de sessies die georganiseerd worden door De Uitkijkers steeds die koppeling met de overkoepelende brede welvaart missie expliciet gemaakt wordt. Dus daarmee wordt het begrip via de toekomst thema’s steeds duidelijker.’

 

Tot slot, heb jij een tip voor volgers wat hij of zij kan doen om een bijdrage te leveren aan een brede welvaart? 
‘Brede welvaart is nu nog een wat abstract en beleidsmatig begrip en de thema’s voelen vaak nog heel ‘globaal’. Dat is nog ver weg voor mensen waardoor ze nog geen handelingsperspectief voelen of ervaren. Maar dat is niet terecht omdat er juist al heel veel gebeurd in de lokale betekenis van de doelen alleen dat wordt nog niet gezien als onderdeel van de brede welvaart ontwikkeling. Het gaat daarbij om de doorvertaling van globale doelen naar lokale betekenis. Kijk eens naar wat er gebeurd met lokale energie coöperaties of buurtzorg initiatieven of hoe er voedseltuinen tot stand komen. Heel veel kleine lokale puzzelstukjes die samen globale impact maken.’

Dankjewel Klaas Sietse! Heb je als lezer vragen voor Klaas Sietse? Goed nieuws: hij is aanwezig bij de meeste bijeenkomsten van De Uitkijkers waar je hem alles kan vragen.

Terug naar al het nieuws

© De Uitkijkers | Alle rechten gereserveerd