Populaire zoektermen

Brede Welvaart Circulariteit Verbonden gemeenschappen Water

Toekomstperspectief wonen voor jongeren uit het mbo

12 oktober 2023 - 15:00 - 17:00
Sluisfabriek Drachten Toegang: Gratis
Deelname event: Sluit je nu aan
Header afbeelding
De toekomst van Brede Welvaart op het platteland

Samen met De Uitkijkers en Firda organiseert provincie Fryslân in het najaar een aantal sessies met diverse groepen, om te komen tot een manifest over het perspectief op wonen – speciaal voor jongeren uit het mbo – in Friesland.

De meeste jongeren uit het mbo in Friesland willen het liefst in de regio waar zij zijn opgegroeid wonen en bij familie en vrienden. Onderzoekers van het Planbureau Fryslân schrijven: “Ze wisselen niet zo snel van woonplaats voor een baan of opleiding. Ze hebben familie, vrienden en werk in hun omgeving en zien geen reden om te verhuizen. Tenzij ze een partner vinden die ergens anders woont. Ze waarderen de rust en ruimte in Fryslân.”

Bovenstaande tekening is naar idee van Van Hall Larenstein-student Sybren Brouwer vanuitstichting Lytze Driuwende Eko Skiphuzen Fryslân

Een betaalbare woning, zowel koop als huur, is voor een starter erg lastig te krijgen. In veel dorpen en steden zijn lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning; vrije sector huurwoningen zijn weinig voorhanden of onbetaalbaar en hetzelfde geldt voor koopwoningen. Ook in de Woondeals die nu worden gesloten tussen Rijk, provincie en gemeenten zijn jongeren geen aandachtsgroep.

Hierdoor blijven Friese jongeren langer dan door hen gewenst bij hun ouders wonen. Dit zorgt voor intergenerationele conflicten en een afname van levensgeluk. Friese jongeren zijn nodig voor een vitaal en dynamisch Friesland. Al deze tendensen hebben hun weerslag op de brede welvaart van Friesland.

Bijeenkomst 12 oktober 2023

Op donderdag 12 oktober 2023 is er een sessie waar aanbieders en visionairs voor uitgenodigd zijn. Dit zijn woningcorporaties, bouwbedrijven, projectontwikkelaars en visionairs. De vraag is om actief mee te denken over een vitale en levendige woonomgeving voor mbo-jongeren op het Friese platteland.

Tijd: 15:00 - 17:00
Plaats: Sluisfabriek Drachten
Toegang: Gratis

Terug naar de activiteiten
Thema
Meer over de verbonden gemeenschappen

Een vitaal, betrokken en verbonden plattelandssamenleving. In de loop der tijd zijn er maar weinig
regio’s in de wereld die een solide evenwicht gevonden hebben tussen de behoeften van de velen en
de rijkdom en privileges van de weinigen. Wat bepaalt ons geluk?

Lees meer
thema afbeelding

© De Uitkijkers | Alle rechten gereserveerd