2024 maart 14
De Kanselarij in Leeuwarden

Mienskip als nieuwe bouwcultuur

We zijn toe aan een nieuwe bouwcultuur waar landschap en cultuurhistorie als bouwstenen voor de toekomst garant staan. Draag jij je steentje bij?

We zijn in Nederland toe aan een nieuwe bouwcultuur, waarin we onszelf uitdagen anders na te denken over de materialen die we gebruiken, de vorm die we kiezen en de rol die het gebouw gaat innemen op de plek waar het staat. Hoe verhoudt dit zich tot de omgeving eromheen? Hoe kan een gebouw de wereld mooier en plezieriger maken? En hoe brengen we de wensen van de eindgebruikers terug in het karakter van het ontwerp, als onderdeel van de bouw?

Als onderdeel van het project ‘Bouwurk’ van Arcadia 2025 onderzoeken we met jou hoe we met het bouwwerk een nieuwe bouwcultuur kunnen stimuleren door samen te dromen, te ontwerpen, te bouwen en te spelen op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden. Een nieuwe bouwcultuur in lijn van mienskip, lânskip en erfskip vraagt om een nieuw ontwerp om dat met elkaar te realiseren.

Onder leiding van Overtreders W en Arcadia starten we dit onderzoekende spel tot de bouw in 2025. Deze bijeenkomst is een co-productie met gemeente Leeuwarden en in samenwerking met Vereniging Circulair Friesland.

  • Donderdag 14 maart 2024
  • Van 14.00 – 16.00 uur
  • In de Kanselarij in Leeuwarden
  • Op uitnodiging – wanneer je een uitnodiging hebt ontvangen kan je je hieronder aanmelden. Heb je geen uitnodiging ontvangen maar wil je wel graag aansluiten? Dan kan je ook onderstaand formulier invullen en aangeven waarom je aan wilt sluiten. Je hoort snel van ons.

Sprekers

Hester van Dijk en Reinder Bakker, gezamenlijk architectonisch ontwerpbureau Overtreders W, experimenteren met hun ruimtelijke ontwerpen voor een duurzame toekomst. Met herbruikbare en demontabele ontwerpen, geleende onderdelen en gerecyclede materialen hebben ze een voortrekkersrol in het architecturale veld.

Marieke Berkers is architectuurhistoricus met een focus op de culturele en sociaal-economische kant van het bouwen. Tot voor kort was ze directeur van het Architecture Film Festival Rotterdam. Voor het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie doet ze onderzoek naar de uitkomsten van de regeling Prachtige Productielandschappen. Ook is ze Programmamanager voor dé nationale prijs voor renovatie en transformatie van de gebouwde omgeving, Gulden Feniks.

Week van de Circulaire Economie

#watdoejij in de Week van de Circulaire Economie? Deze bijeenkomst is bewust gepland in de Week van de Circulaire Economie; door heel Nederland is hier aandacht voor van 11 t/m 16 maart. Goede voorbeelden krijgen een podium, voorlopers ontmoeten elkaar en er worden handvaten aangeboden om aan de slag te gaan met de circulaire economie. Lees hier meer over de initiatieven in Fryslân.

Aanmelden

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Deze bijeenkomst is onderdeel van:

Circulair

Voor Noord Nederland is het worden van een circulaire regio een van de belangrijkste opgaves voor de komende jaren. Circulaire ambities rond energie en agro-food zijn daarin ankerpunten.

Activiteiten