Geluk in de buurt – Bolsward

Geluk zit in allerlei dingen. Het zit soms misschien een beetje verscholen of je merkt het niet, maar toch zit het er.

Dus ook bij jou in de buurt! De komende weken zullen verschillende inspirerende gastsprekers hun verhaal delen over geluk in de wijken van Leeuwarden en Bolsward tijdens de ‘Geluk in de buurt-tour’.

Op 22 april komen we langs in de bibliotheek van Bolsward om inspirerende verhalen te vertellen over projecten en initiatieven  in de omgeving.

Deze tour wordt georganiseerd om mensen kennis te laten maken met de brede welvaart op regionaal niveau.

De Geluk in de buurt-tour is een initiatief van het Fries Sociaal Planbureau en wijzelf; de Uitkijkers, om tijdens deze avonden inzicht te geven over de brede welvaart in Friesland op een laagdrempelige manier.

De host voor de avond is Daniël Coenen. Hij is geïnteresseerd in de wereld en de mensen die de wereld maken en gaat vanuit dit perspectief de avond tijdens de Geluk in de buurt-tour nog gelukkiger maken.

Daniël Coenen

Lees verder voor meer informatie over de sprekers.

Sprekers

Evert Salverda

Met pensioen gaan, betekent vaak dat mensen ‘achter de geraniums gaan zitten’. Dit geldt echter zeker niet voor Evert Salverda: ‘dat tast je geluk aan!’. Evert Salverda is ontzettend sociaal betrokken bij projecten, vrijwilligerswerk en evenementen in zijn omgeving.

Salverda is betrokken bij culturele activiteiten zoals de Culturele Hoofdstad en het festival Oerol, maar is ook vrijwilliger bij de fietsersbond, actief lid van de ledenraad van mantelzorg.nl en lid van de cliëntenraad van Pento. Door deze diverse activiteiten en functies heeft Evert een brede blik op wat er gebeurt in zijn omgeving en probeert zo geluk toe te voegen aan de regio.

Met zijn kijk op sport en cultuur en zijn enorme hoeveelheid aan ervaring draagt Salverda zijn steentje bij als spreker op 22 april in de bibliotheek in Bolsward om in gesprek te gaan over de brede welvaart in Friesland.

Evert Salverda

Esther Jorritsma

Esther Jorritsma woont al haar hele leven in Bolsward en is sinds 2001 docente Engels aan het Marne College in Bolsward. Ze geeft les aan de bovenbouw van de havo en het vwo en vindt dat echt contact – in deze corona tijden – met de leerlingen boven alles gaat. 

Esther Jorritsma

Daarnaast is ze nu drie jaar lid van Platform Bolsward, waar ze gevraagd werd om vanuit de portefeuille onderwijs mee te praten en te denken in en over Bolsward. Esther: ‘Ik vind het leuk en inspirerend om met Bolswarders te kijken hoe we onze stad zo goed mogelijk kunnen horen en op de kaart kunnen houden.’

Via het Platform kunnen wij meepraten over bijvoorbeeld sport- en muziekverenigingen, cultuur, onderwijs, de ouderen en de wijken van Bolsward. We horen bij het Platform graag wat er speelt, het is belangrijk dat de Bolswarders hun zegje kunnen doen. Esther Jorritsma is met haar kijk en ervaring op Bolsward één van de sprekers tijdens de Geluk in de buurt-tour in Bolsward.

Kees van Kordelaar

Kees van Kordelaar is sinds 2012 als diaconaal  opbouwwerker verbonden aan de Zalige Titus Brandsmaparochie. Van Kordelaar probeert in deze functie iets te betekenen voor alle mensen die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden.  

Kees van Kordelaar

De afgelopen jaren heeft Van Kordelaar zich ingezet voor deze mensen om een aantal initiatieven te starten, zoals een kledingbank, de kledingbus SWF, twee deelwinkels, een repaircafé en een aantal kook- en eetprojecten.

Daarnaast is hij coördinator van het Budgetmaatjesproject Fryslân. In dit project koppelt hij mensen die in de schuld (dreigen te) zitten aan een maatje, met als doel uit deze situatie te komen. Van Kordelaar: ‘Ik heb het voorrecht gehad dat ik in de afgelopen jaren vele kleine én grote wonderen heb mogen zien gebeuren, waarin mensen vanuit overleven naar écht leven kwamen.

Met de kijk van Kees van Kordelaar op sociale projecten in de buurt is hij één van de sprekers tijdens de Geluk in de buurt-tour in Bolsward om te kijken naar brede welvaart op regionaal niveau.
Gepubliceerd op: 25 maart 2021