Geslaagde Tegenlicht Meet-up Kloofdichters

Een volle zaal en een geslaagde VPRO Tegenlicht Meetup-up ‘Kloofdichters’ in samenwerking met Collectief Kapitaal. Een burgerinitiatief dat zich inzet voor bestaanszekerheid voor iedereen.

Oprichter Denise Harleman legde uit wat we onder bestaanszekerheid en solidariteit verstaan en vertelde over het gevoel wat waard te zijn voor deze wereld. Ze roept op om het hier als samenleving / collectief, zonder oordelen, over te hebben. De overheid lost dit niet op.

Met ervaringsdeskundige Talitha Drost-van Ewijk spraken we over haar jeugd waarin ze opgroeide in armoede. Wat dat met je doet als het vanzelfsprekend is dat je bijvoorbeeld internet thuis hebt. “Dat besef en het open gesprek voeren is belangrijk”, vertelt ze.

Programmamanager van Leeuwarden OostMarloes Schreur legde uit dat de focus van het programma op armoedebestrijding en jongeren ligt. Dat het nodig is om systemen te doorbreken. Bijvoorbeeld met de pilot waarbij de schulden van 100 gezinnen worden kwijtgescholden. Om zo weer meer rust te creëren om naar de toekomst te kijken.

Tenslotte lichtte Koos Pot het initiatief voor een sociale supermarkt toe. Een supermarkt waar mensen goedkoper boodschappen kunnen doen. “Zelf je spullen kunnen kopen en uitzoeken wat je wil is belangrijk voor de autonomie.” Het initiatief is nog in onderzoek bij de gemeente Leeuwarden.

Wil je ook meedoen met Collectief Kapitaal, dan kun je je aanmelden via hun website collectiefkapitaal.nl.
Gepubliceerd op: 08 maart 2023