Populaire zoektermen

Brede Welvaart Circulariteit Verbonden gemeenschappen Water

De toekomst van water

Gepubliceerd op:
Header afbeelding

In het najaar van 2023 was er een reeks over de toekomst van water in Fryslân. Met behulp van trainees, experts als Bert Looper en Canisius Smit keken we naar het verleden, naar het heden en naar de toekomst.

Trainees denken na over de toekomst

De reeks startte in it Swettehûs waarbij trainees van Friese overheden samen met jonge landschapsarchitecten praatplaten maakten. Per grondsoort zijn er vergezichten voorbereid over klei, veen en zand in combinatie met ontwikkelingen op het gebied van verzilting, bodemdaling en verdroging.

Terug in de tijd met Bert Looper

We gingen ook terug in de tijd. Tijdens een bijeenkomst keken we naar de geschiedenis van Fryslân: van leven met water tot en met je rug naar het water staan. Historicus Bert Looper nam ons mee vanaf het begin van de Friese geschiedenis tot nu. Hierna vertelde Cees Pieter van Burgstede namens het dagelijks bestuur van het waterschap wat er op Fryslân af komt en wat de dilemma’s zijn waar Fryslân nu voor staat.

Leren van ruilverkaveling

Tijdens een bijeenkomst over ruilverkaveling met Canisius Smit (adviseur gebiedsontwikkeling) bleek dat dit een zeer krachtig instrument kan zijn bij complexe opgaven. Zoals bij de hedendaagse uitdagingen in het veranderende landschap.

Voor de legitimatie van overheidsgelden is een plattelandsvisie voor lange termijn belangrijk, als basis om terug te vallen tijdens het ruilverkavelingstraject.
In de nieuwe gereedschapskist is een goed gevulde grondpot weer essentieel voor o.a. versterking van de landbouwstructuur. Indien er geen goede landbouwstructuur ontwikkeld kan worden zullen agrariërs minder bereid zijn mee te denken en mee te willen werken aan nieuwe doelen. Nieuw in de gereedschapskist zijn de verdienmodellen. Daarnaast wees Canisius Smit erop dat de overheden zich nu echt integraal moeten gaan organiseren. Smit wees op het mooie vak van gebiedsontwikkeling en pleit voor een revival van de ruilverkaveling 2.0 in 2024 precies 100 jaar na de ruilverkavelingswet van 1924.

Binnenkort is de afsluitende sessie van de toekomst van water in Fryslân. Houdt onze socials in de gaten voor de uitnodiging.

Terug naar al het nieuws

© De Uitkijkers | Alle rechten gereserveerd