Populaire zoektermen

Brede Welvaart Circulariteit Verbonden gemeenschappen Water

Stim fan Fryslân: Help mee om drinkwater te besparen!

Gepubliceerd op:

Stuur jouw idee in

De provincie Fryslân vraagt inwoners en bedrijven om goede ideeën aan te dragen om drinkwater te besparen. Want ondanks de vele regen die is gevallen de afgelopen tijd, hebben we in Fryslân steeds vaker te maken met droogte. Gedeputeerde Friso Douwstra gaf daarom zaterdag 15 juni het startsein voor de campagne ‘Wês wiis mei wetter, elke drip telt’ op de duurzame markt ‘Groen Goud’ in het gemeentehuis in Leeuwarden. Via participatieplatform Stim fan Fryslân kun jij daarom nu jouw idee inzenden naar Provincie Fryslân. Stuur jij ook jouw idee in?

De komende tijd zullen de ideeën verzameld worden op het participatieplatform. Via www.stimfanfryslan.frl kun je meer informatie vinden en ook meteen jouw idee insturen. De fasering is als volgt:

1. Ideeën- en steunfase – Van 15 juni t/m 14 juli loopt de ideeënfase. Iedere Fries wordt dan, via verschillende (digitale) kanalen van de provincie en Omrop Fryslân geprikkeld om mee te doen. Op www.stimfanfryslan.frl staat ook de video met voorbeelden om drinkwater te besparen.  

2. Favorietenfase – Na de ideeënfase volgt de favorietenfase, van 15 t/m 21 juli. Inwoners kunnen ideeën van anderen dan een duimpje geven, oftewel steunen. 

3. Beoordelingsfase – Van 22 t/m 28 juli beoordeelt een deskundige jury de ingediende ideeën en bepaalt welke door mogen naar de stemfase. De juryleden kijken naar originaliteit, effectiviteit en toepasbaarheid.

4. Stemfase – Van 29 juli t/m 11 augustus kunnen Friezen stemmen op het beste idee voor drinkwaterbesparing. 

Wetterpitch bijeenkomst

De ideeën en initiatieven met de meeste stemmen worden uitgenodigd voor een ‘wetterpitch’ met prijsuitreiking, gepland op maandagavond 9 september. De jury bepaalt de daadwerkelijke volgorde van de winnaars. Gedeputeerde Douwstra verzorgt, als voorzitter van de jury, de prijsuitreiking. 

Stim fan Fryslân

Om mee te doen kun je inloggen op het online platform Stim fan Fryslân. Dit platform is er sinds 2022 op initiatief van Provinciale Staten en is bedoeld om inwoners te consulteren over politieke en maatschappelijke vragen. 

Stuur nu jouw idee in via stimfanfryslan.frl en wie weet bedenk jij wel hét plan voor de toekomst van drinkwaterbesparing.

Terug naar al het nieuws

© De Uitkijkers | Alle rechten gereserveerd