Brede welvaart

Ontwikkeling betekent in veel gevallen meer economische groei, meer banen en meer bevolking. In de 21ste eeuw verandert ons perspectief op deze groei. Krimp en de klimaatcrisis zorgen ervoor dat we de vraag: hoe ontwikkelen we onze samenleving? opnieuw moeten beantwoorden. Brede welvaart geeft hiervoor handvatten en kan context geven. 

Het komende seizoen richten we ons met het programma op zorg en samenleving. Hoe ontwikkelen we een samenleving waarin we minder afhankelijk zijn van georganiseerde zorg? 

Met de organisatie van verschillende bijeenkomsten en ontwerpsessies ontwikkelen we een toekomstvisie waarin de focus ligt op het versterken van de samenleving. 

Welke gevolgen hebben eenzaamheid, individualisering en de prestatiemaatschappij op de zorgbehoefte? Levert het rendementsdenken in publieke voorzieningen ons slaapdorpen en wantrouwen in de overheid op? 

Deze vragen kwamen naar voren tijdens de eerste bijeenkomst ‘Als er geen zorg voorhanden is…’. Sprekers lector Bert Wienen en onderzoeksjournalist Coen van de Ven gaven hun invalshoeken en visies op het thema. Ook gingen we met elkaar in gesprek. De eerste verkenning naar manieren om de samenleving te versterken en minder afhankelijk te zijn van ‘georganiseerde zorg’ leverde ook visies op als deze: Zorg hoeft niet perse door professionals worden gegeven. En: De Friese mienskip is geen holle frase. 

Op 3 november 2022 is de tweede bijeenkomst van het thema zorg & samenleving waarin we ons verdiepen in de Friese mienskip en alternatieven om ‘het zelf te doen’, zoals met communities. Lees meer over het programma in de Agenda.

Bijlagen:

Eerste bijeenkomst ‘Als er geen zorg voorhanden is..’

  • Lees hieronder het verslag 
  • Bekijk hier de video van de avond met sprekers Bert Wienen en Coen van de Ven

Voor dit thema nemen we de brede welvaart monitor van het CBS als vertrekpunt:

Interactieve website ‘Hoe is het leven in jouw regio?’ van het PBL bevat informatie over de kwaliteit van leven in het hier en nu voor alle gemeenten van Nederland.

Position Paper ‘Brede welvaart en regionale ontwikkelingen’ geeft een theoretische en conceptuele beschrijving van brede welvaart en plaatst dit begrip in een regionaal perspectief

Nieuws over Brede welvaart
Brede welvaart

Zeven vragen aan lector Klaas Dijkstra over AI

Een computer laten leren van wat die ziet en waarneemt; het fascineert Klaas Dijkstra al jaren. Als lector leidt hij het lectoraat Computer Vision &...

Lees verder
Brede welvaart

De Friese Tweedaagse over Brede Welvaart

Op 27 en 28 september 2023 was de Friese Tweedaagse in Leeuwarden. Twee dagen netwerken, kennis delen en ervaring opdoen over het Brede Welvaartsperspectief met...

Lees verder
Brede welvaart

Wat is brede welvaart?

In gesprek met Klaas Sietse Spoelstra over brede welvaart. Klaas Sietse is strategisch adviseur transitie en verandering bij het bureau Nij Sicht en is initiatiefnemer...

Lees verder
Brede welvaart

Geslaagde Tegenlicht Meet-up Kloofdichters

Een volle zaal en een geslaagde VPRO Tegenlicht Meetup-up 'Kloofdichters' in samenwerking met Collectief Kapitaal. Een burgerinitiatief dat zich inzet voor bestaanszekerheid voor iedereen. Oprichter Denise Harleman legde uit wat...

Lees verder
Kloofdichters
Brede welvaart

Tegenlicht meet-up Kloofdichters

Hoe dichten we de kloof tussen de “hooplozen” en de“hoopvollen”? Er loopt een kloof door Nederland tussen rijk en arm. Jarenlange liberalisering en inefficiënte bureaucratie...

Lees verder
Brede welvaart

Kunnen we met de dubbele vergrijzing straks nog op zorg rekenen?

Op 3 november zochten we het uit in de inspiratiesessie 'Als er geen zorg voorhanden is... dan doen we het toch lekker zelf? Hoe moeten...

Lees verder
Op de agenda:

Mentale gezondheid op het boerenerf

29-11-2023 Theaterkerk Nes

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor mentaal welzijn in de agrarische sector. Welke problemen spelen er en welke oplossingen hebben zich al...

Meer informatie

Aanbieden manifest wonen en mbo-studenten

14-12-2023

Een nieuw perspectief op wonen - speciaal voor jongeren uit het mbo - in Friesland. Dat is wat we de afgelopen maanden ontwikkeld hebben samen...

Meer informatie

Toekomstperspectief wonen voor jongeren uit het mbo

26-09-2023 - 30-12-2023

De toekomst van Brede Welvaart op het platteland Samen met De Uitkijkers en Firda organiseert provincie Fryslân in het najaar een aantal sessies met diverse...

Meer informatie