Brede welvaart

Ontwikkeling betekent in veel gevallen meer economische groei, meer banen en meer bevolking. In de 21ste eeuw verandert ons perspectief op deze groei. Krimp en de klimaatcrisis zorgen ervoor dat we de vraag: hoe ontwikkelen we onze samenleving? opnieuw moeten beantwoorden. Brede welvaart geeft hiervoor handvatten en kan context geven. 

Het komende seizoen richten we ons met het programma op zorg en samenleving. Hoe ontwikkelen we een samenleving waarin we minder afhankelijk zijn van georganiseerde zorg? 

Met de organisatie van verschillende bijeenkomsten en ontwerpsessies ontwikkelen we een toekomstvisie waarin de focus ligt op het versterken van de samenleving. 

Welke gevolgen hebben eenzaamheid, individualisering en de prestatiemaatschappij op de zorgbehoefte? Levert het rendementsdenken in publieke voorzieningen ons slaapdorpen en wantrouwen in de overheid op? 

Deze vragen kwamen naar voren tijdens de eerste bijeenkomst ‘Als er geen zorg voorhanden is…’. Sprekers lector Bert Wienen en onderzoeksjournalist Coen van de Ven gaven hun invalshoeken en visies op het thema. Ook gingen we met elkaar in gesprek. De eerste verkenning naar manieren om de samenleving te versterken en minder afhankelijk te zijn van ‘georganiseerde zorg’ leverde ook visies op als deze: Zorg hoeft niet perse door professionals worden gegeven. En: De Friese mienskip is geen holle frase. 

Op 27 september 2022 is de tweede bijeenkomst van het thema zorg & samenleving waarin we ons verdiepen in de Friese mienskip en de impact van communities op onze samenleving. Lees meer over het programma in de Agenda.

Bijlagen:

Eerste bijeenkomst ‘Als er geen zorg voorhanden is..’

  • Lees hier het verslag 
  • Bekijk hier de video van de avond met sprekers Bert Wienen en Coen van de Ven

Voor dit thema nemen we de brede welvaart monitor van het CBS als vertrekpunt:

  • Download de Monitor Brede Welvaart 2020

Interactieve website ‘Hoe is het leven in jouw regio?’ van het PBL bevat informatie over de kwaliteit van leven in het hier en nu voor alle gemeenten van Nederland.

Position Paper ‘Brede welvaart en regionale ontwikkelingen’ geeft een theoretische en conceptuele beschrijving van brede welvaart en plaatst dit begrip in een regionaal perspectief

Nieuws over Brede welvaart
Brede welvaart

Als er geen zorg voorhanden is…

De eerste bijeenkomst van het nieuwe thema Zorg en Samenleving trapten we op 19 mei 2022 af met een inspiratiesessie met boeiende sprekers.

Lees verder
Brede welvaart

Inspiratiesessie: Als er geen zorg voorhanden is…

Als er geen zorg voorhanden is….wat zou je dan doen? Wie of wat zou jou helpen? Met deze vraag starten we op donderdag 19 mei om 19.30 uur de eerste bijeenkomst over het nieuwe thema zorg & samenleving. We laten ons deze avond inspireren door boeiende sprekers en we gaan met elkaar in gesprek. We proberen […]

Lees verder
Brede welvaart

Geluk in de buurt – Bolsward

Geluk zit in allerlei dingen. Het zit soms misschien een beetje verscholen of je merkt het niet, maar toch zit het er. Dus ook bij jou in de buurt! De komende weken zullen verschillende inspirerende gastsprekers hun verhaal delen over geluk in de wijken van Leeuwarden en Bolsward tijdens de ‘Geluk in de buurt-tour’. Op […]

Lees verder
Het gaat beter dan we denken
Brede welvaart

Met ons gaat het nog altijd goed

Lezing door Peter Hein van Mulligen ‘Met ons gaat het nog altijd goed’. Dat is de titel van het boek van Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarin hij acht mythes over Nederland ontrafelt. Want als we kijken naar de feiten, dan ontstaat een heel ander beeld: het gaat […]

Lees verder
Brede welvaart

Geluk in de buurt Leeuwarden

Geluk zit in allerlei dingen. Het zit soms misschien een beetje verscholen of je merkt het niet, maar toch zit het er. Dus ook bij jou in de buurt! De komende weken zullen verschillende inspirerende gastsprekers hun verhaal delen over geluk in de wijken van Leeuwarden en Bolsward tijdens de ‘Geluk in de buurt-tour’.  De […]

Lees verder
Brede welvaart

Geluk in de buurt-tour

Geluk zit in allerlei dingen. Het zit soms misschien een beetje verscholen of je merkt het niet, maar toch zit het er. Dus ook bij jou in de buurt! De komende weken zullen verschillende inspirerende gastsprekers hun verhaal delen over geluk in de wijken van Leeuwarden en Bolsward tijdens de ‘Geluk in de buurt-tour’.  De […]

Lees verder
Op de agenda:

De invloed van communities op onze samenleving

27-09-2022 De Kanselarij, Turmarkt 11, Leeuwarden.

Binnen het thema Zorg en Samenleving organiseren we op 27 september een verdiepende inspiratiesessie over de invloed van communities op de zorg en onze samenleving. Dit is een vervolg op de eerste inspiratiesessie ‘Als er geen zorg voorhanden is…’. De Friese mienskip is geen holle frase De eerste bijeenkomst was een eerste verkenning naar manieren […]

Meer informatie