Water

Water is de verbindende factor in het Noorden. Het verbindt onze zandgronden met de wadden en loopt van zoet tot zout als drager van wie en wat we zijn.

Inmiddels is dat water niet alleen iets waar we ons tegen beschermen maar is het een bron van relevante innovatie en beleving voor grote mondiale vraagstukken zoals het klimaat. Water vormt onze geschiedenis en onze toekomst.

In het najaar van 2022 starten we met het programma over Water. Zodra dit bekend is, publiceren we het hier op de website.

Bijlagen:

Zo groen kan Nederland zijn in 100 jaar. Lees het artikel van Hanny Roskamp – WUR.

Nieuws over Water
Water

De nationale klimaatopgave 100 jaar voorwaarts

Een Panorama-webinar van De Uitkijkers samen met Wetterskip Fryslân. Dit jaar bestaat het Woudagemaal 100 jaar. Een historische gebeurtenis. Maar hoe staat dat in het...

Lees verder
Brede welvaart Circulair Water

Open Huis

Het is tijd voor een feestje! Na 1,5 jaar mooie Panorama 2028 bijeenkomsten te hebben georganiseerd, werd het tijd voor een eigen plek. Tijd voor...

Lees verder
Op de agenda:

Toekomst water in Fryslân – terug in de tijd met Bert Looper

05-10-2023 Leeuwarden

Om vooruit te gaan en te kijken naar de toekomst, misschien wel een nieuwe toekomst, is het belangrijk om te weten waar we vandaan komen....

Meer informatie

Toekomst water in Fryslân – ruilverkaveling XL

07-11-2023 De Kanselarij in Leeuwarden

In de jaren 80 waren er veel ruilverkaverlingsprocessen in het landelijk gebied van Fryslân. Een proces waarin grondeigenaren kavels ruilen tegen andere kavels met als...

Meer informatie

Toekomst water in Fryslân – over 50 jaar

11-01-2024 Leeuwarden

Op donderdag 11 januari gaat het over de toekomst. We gaan met de uitkomsten van de eerdere sessies de toekomst schetsen. Hoe ziet Fryslân er...

Meer informatie